Astronomia i Kosmos
Strona główna >> Obserwacje Słońca >> Obserwacje Słońca
R E K L A M A :

(1kB)

Zainteresowanie człowieka Słońcem sięga niepamiętnych czasów. Słońce było bogiem , siłą życiodajną i niszczycielską, wyznaczało pory roku i czas codziennych czynności. Spoglądano na tę "kulę ognistą" z bojaźnią, a w czasach nam bliższych z zainteresowaniem, starając się poznać tajniki budowy i funkcjonowania. Wymyślonych zostało wiele legend a później przed naukowych hipotez. Jednak dopiero szybki rozwój astronomii nowożytnej, a właściwie pokopernikowskiej, pozwolił w pewnym stopniu zbliżyć się do rzeczywistych wyjaśnień. Określenie "w pewnym stopniu" nie jest brakiem zaufania do współczesnej nauki, ale rodzajem bodźca, który powinien zachęcać do własnych prac tam gdzie jest jeszcze wiele niewiadomych.
OBSERWACJE SŁOŃCA

Zjawisko plamy słonecznej
Inne zjawiska
Instrumenty
Opracowanie obserwacji
Obserwacja fotosfery
Liczba Wolfa
Wskaźnik SN
Wskaźnik BX
Wskaźnik CV
Powierzchnie plam
Pochodnie fotosferyczne
Kontakt

Copyright © by Astronomia i Kosmos